Chcete-li, aby se vaše dítě učilo masturbovat, přihlaste ho do německé školky, aneb místo, kde muži rodí děti a pohlaví „muž a žena“ jsou tabu

Ať už jde o masturbační místnosti v jeslích nebo reklamu na změnu pohlaví ve školách – ve spolkových zemích proběhla malá genderově politická revoluce. V popředí: Severní Porýní-Vestfálsko. Jen jedna politická strana protestuje proti názoru, že muži mohou rodit děti.

Děti by měly mít možnost „stáhnout se do bezpečného prostoru, aby se fyzicky objevily a uspokojily“. O tom jsou ve školce v Kerpenu opravdu přesvědčeni. V jejich konceptu sexuální výchovy se uvádí, že dětská školka nabízí „dětem svobodu vyzkoušet si dětskou sexualitu“. Takže „masturbace je něco normálního. Umožnění „masturbace“ ve školkách má prý „velký význam“.

Podle deníku DIE WELT jsou tzv. „hry na doktory“ připraveny i v oddělených místnostech ve školce v Rheinbergu, dokonce i s pravidly pro nejmenší: „Děti si budou jiné děti, které si budou spolu hrát, pečlivě vybírat.“ A předem je „dětem vysvětleno, že do tělesných otvorů (např. genitálií) není dovoleno zasunovat žádné předměty,“ říká jejich koncept, který AfD nedávno zveřejnila.

Měly by být takové koncepty tolerovány nebo zakázány? V celé zemi jsou na to různé názory. Téměř identické postupy byly krátce předtím hlášeny ze školky v Hannoveru. V důsledku toho Státní úřad péče o mládež a spolková země Dolní Sasko tuto praxi zastavily.

V Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) vidí věci trochu jinak. Na otázku, jak se ve dvou dotčených školkách řeší masturbace dětí, odpovědělo stranou Zelených vedené ministerstvo pro děti v Severním Porýní-Vestfálsku, že „sexuálnímu chování dětí“ nelze „zabránit“. Ministerstvo zdůrazňuje, že „se sice neposkytují samostatné místnosti výhradně pro sexuální sebezkoumání dětí ve školkách“, současně ale ministerstvo nechce kontaktovat dvě dotčené školky.

Podceněné právo veta rodičů

Co se týče sexuální výchovy a genderové teorie, školky a školy v Severním Porýní-Vestfálsku se hodně otevřely – pro velmi liberální kurz, který v současnosti podporuje také mnoho pracovníků sexuální výchovy. Tato změna se ale odehrává především teoreticky. Málokdy se uvádí do praxe. Na jedné straně mají rodiče právo se vyjádřit k otázkám praxe sexuální výchovy ve školkách a ve školách. Například vzdělávací zásady NRW pro 11 000 školek uvádějí, že kvůli odlišným „kulturním, náboženským a rodinným představám“ „musí být téma těla a sexuality řešeno se zapojením rodičů“. Na druhou stranu jsou prakticky orientovaní inspektoři státních úřadů péče o mládež opatrnější než teoriemilovní autoři konceptů sexuální výchovy.

To potvrzuje i ministerstvo pro děti. Nechce dělat nic proti konceptům péče o děti, které doporučují místnosti pro sexuální zkoumání, ale dává jasně najevo, že státní úřady sociální péče pro mládež by takové místnosti nepovolily ani v NRW. Zní to rozporuplně, ale znamená to, že některé divoké nápady se mohou objevit v konceptech – ale ne ve skutečnosti.

V celostátním měřítku se hodně diskutuje o tom, zda bychom stejně jako Spolkové středisko pro zdravotní výchovu měli obhajovat hraní her na doktory ve školkách, protože sexualita dětí a dospělých by neměla být ztotožňována, nebo zda musíme varovat, jako psychoterapeut Christian Spaemann, že se vše může rychle mezi dětmi zvrhnout v sexuální útok, že učitelky ve školce ani nestihnout včas tomuto zabránit“. S každodenní praxí ale spor (zatím) příliš nesouvisí. „

„Přemýšlejte o možnosti, že trans muži mohou mít také děti“

Tento rozpor mezi rozsáhlou teorií a umírněnou praxí je patrný také v letáku pro vychovatele ve školkách z roku 2022 nazvaném „Queer ve školce!“. Pochází z „Queer Network NRW“, která je finančně podporována státem. Tato spolková země také vydala poradenskou příručku. Mimo jiné dává vychovatelům a vychovatelkám ve školkách tipy na literaturu, zabývající se otázkou, jak se rodí děti: „Vyhýbejte se knihám, které hovoří pouze jen o ‚muži a ženě‘,“ je jedna z rad. Průvodce se nezabývá otázkou, co by pak zůstalo ze světové dětské literatury.

„Přemýšlejte o možnosti, že trans* muži a inter* lidé mohou mít také děti,“ doporučuje příručka. „Požadavek na narození dítěte není být ženou, ale mít dělohu a vaječníky. To dokážou i muži.“ Velká většina lidských biologů popisuje lidi s dělohou, vaječníky a dvěma chromozomy X jako ženy (kromě malé skupiny intersexuálů, dříve známých jako hermafrodité). V tomto ohledu je teze, že muži mohou mít děti, vědecky nesmírně těžce obhajitelná. Trans aktivisté však tvrdí, že biologickou ženou je muž, pokud se tak dotyčná osoba cítí – ať už má vaječníky nebo ne.

Proti porodům mužů protestuje jen AfD

Ve skutečnosti je však vzácné, aby učitelky ve školkách vyprávěly dětem o porodu mužů – člověk se totiž obává reakce některých rodičů, kteří se do podobných otázek musí zapojit. Deníku DIE WELT to potvrdil šéf sdružení školek. Přál by si zůstat v anonymitě, protože „jako školka můžete v tomto tématu jen ztratit“.

Je také zarážející, že zatímco konzervativně vedené státy jako Bavorsko nebo frakce CDU v Hamburku jsou k tezi o porodu daleko kritičtější, NRW-CDU následuje linii svého zeleného koaličního partnera. Protest proti tomu přichází v NRW pouze ze strany AfD. Jejich rodinný politik Zacharias Schalley zní jako mnoho politiků CSU, když varuje, že „děti jsou již indoktrinovány ideologií Woken. Měli byste nechat děti být dětmi.“

Propagovat změnu pohlaví?

Také ve školách je nyní teorie o genderových otázkách velmi jasná. To dokládá výukový materiál pro učitele ze skupiny „Škola rozmanitosti“. Tato skupina „s cílem podporovat akceptaci genderové a sexuální rozmanitosti ve školském systému“ je dotována a podporována ministerstvem školství. V jeho „příkladech lekcí a projektů“ je dvanáct případových studií na téma „trans/trans gender“. Mladí trans lidé v něm mluví o své kariéře, kolem 13 let, kteří už berou blokátory puberty, chtějí na operaci a stěžují si, že na to „musí dlouho čekat“ (do 18 let).

Všechny případové studie mají společné to, že svou změnu pohlaví, ať už chirurgickou či nikoli, prezentují jako zlepšení kvality svého života. V žádném příkladu se nestává, že by mladí lidé změnili pohlaví, brali blokátory, nechali se operovat a posléze toho litovali. Ve skutečnosti se ale hromadí zprávy o trans-chybných diagnózách a lidech, kteří nyní litují toho, že jim byla chirurgicky odstraněna prsa nebo genitálie. Ve stále více zemích EU je v posledních letech pro mladé lidi ztížen přístup k blokátorům nebo změně pohlaví.

Zasáhlo ministerstvo školství vedené konzervativní CDU

Na otázku, jak ministerstvo školství hodnotí tento učební materiál, ministerstvo pod vedením CDU potvrdilo, že „je pro něj důležité, aby téma bylo vhodně diferencováno a zpracováno v souladu s vědeckým statusem“. Proto „ministerstvo v součinnosti se sponzory programu ‚Škola rozmanitosti (School of Diversity)‘ zkontroluje, zda je výukový materiál zveřejněný v roce 2018 aktuální nebo je třeba jej aktualizovat“.

Kromě toho byla v únoru deníkem DIE WELT náhodně objevena školní učebnice, která nově redefinuje pojem pohlaví, o němž se doposud mezi biology vůbec nepochybovalo. Učebnice „Příroda a technika“ pro ročníky 7. až 10. ukazuje cestu k fyzickému „přizpůsobení pohlaví“ tak, že se „gender“ jeví jako volba nejen ve svém sociálním, ale i biologickém rozměru. Každá škola si o výběru učebnic rozhoduje sama. Ale i tento materiál se v praxi pravděpodobně využije jen zřídka. Protože směrnice NRW pro sexuální výchovu stanoví, že učitelé v takových otázkách „jsou povinni prokázat zvláštní toleranci a ohleduplnost k různým náboženským a ideologickým přesvědčením a různým hodnotám“. Tam, kde se rodiče ozvou a zasáhnou, údajně progresivní teorie rychle naráží na své meze.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.