„Existenční otázka“ – v Německu najednou chybí tři miliony bytů

Již nyní má Německo má příliš málo bytů. Nová studie společnost RWI Consult ukazuje, že ročně bude potřeba dalších 300 000 bytů, a to zejména pro zahraniční kvalifikované pracovníky. Pokud se nepodaří postavit více bytů, bude ohrožen nejdůležitější německý konkurenční faktor.

Pestel – institut z Hannoveru vypočítal roční potřebu dokonce na 400 000 nových bytů pro období do roku 2025. Spolková vláda stanovila cíl výstavby na více než 350 000 bytů. Ve skutečnosti stavební průmysl v loňském roce postavil kolem 300 000 nových bytů, což je nejvyšší roční přírůstek za poslední dvě desetiletí.

Spolkový institut pro stavební, městský a prostorový výzkum (BBSR) vypočítal potřebu novostaveb pro celé spolkové území od roku 2015 do roku 2030 na 230 000 bytových jednotek ročně. Tento počet by měl být, ale minimálně zdvojnásoben, aby bylo možno pokrýt skutečné potřeby bydlení.

Podle RWI Consult je nutno brát v úvahu i pohyby na trhu práce, stárnutí populace a související odchody z trhu práce a následnému zvýšení poptávky po imigraci v příštím desetiletí. Mohlo by tedy být zapotřebí asi půl milionu bytů ročně, počítáno konzervativně.

S ohledem na potřebu imigrace až 300 000 zaměstnanců, která v dnešních migračních prognózách dosud není zohledněna, by podle studie RWI také významně vzrostla potřeba kvalitního bydlení. Populačně silné ročníky sice odejdou z trhu práce, ale ne z trhu s bydlením. Z toho vyplývá, že pokud německý trh práce bude chtít úspěšně přijímat velké množství zahraničních pracovníků, dojde současně i k výraznému nárůstu poptávky po bydlení.

Poskytovatel realitních služeb JLL také očekává, že do roku 2035 dojde ke zvýšení počtu domácností, a tím i bytů. Počet domácností může růst jednoduše poklesem průměrné velikosti domácnosti, i když dojde k celkovému poklesu populace.

„Bytová výstavba se stává existenční otázkou pro naši ekonomiku,“ říká Hubert Schulte-Kemper, generální ředitel společnosti Fakt AG. V příštích deseti až dvanácti letech by mohlo být zapotřebí až deset milionů pracovníků z Evropy. A pokud se předpokládá, že průměrnou rodinu, která přijde do Německa, tvoří tři až čtyři lidé, pak počet obyvatel v Německu pravděpodobně vzroste na více než 100 milionů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Kategorie