Jaké národnosti jsou cizinci, v Německu podezřelí z trestných činů?

Některé země, z kterých pocházejí podezřelí z trestných činů, mají v německých policejních statistikách obzvláště vysoké zastoupení. Podle výpočtu unijní frakce (CDU, CSU), který má deník WELT AM SONNTAG k dispozici, připadá na jedenáct zemí více než deset podezřelých na každých 100 osob přihlášených v Německu jako cizinci.

Hlavní téma prezentace policejní statistiky kriminality (PKS) tento týden charakterizoval zejména vysoký podíl podezřelých ze zahraničí. 34 procent všech podezřelých, vyšetřovaných z trestných činů v roce 2023, nemělo německý pas. Tyto informace nezahrnují ze strany Spolkového úřadu pro kriminální policii (BKA) trestné činy specifické pro cizince, jako je nezákonný vstup nebo neoprávněný pobyt. Včetně těchto trestných činů činil podíl podezřelých cizinců v PKS z roku 2023 41 procent.

Šéf BKA Holger Münch vysvětlil vysoké procentuální hodnoty tím, že „lidé, kteří u nás hledají ochranu, vykazují rizikové faktory, díky nimž je pravděpodobnější, že se dopustí trestných činů, bez ohledu na jejich původ“.

Statistiky kriminality však také ukazují velké rozdíly mezi různými skupinami přistěhovalců. Podle výpočtu unijní frakce mají některé země původu obzvláště vysoký podíl podezřelých. Dokument, který má WELT AM SONNTAG k dispozici, uvádí jedenáct zemí, ze kterých je více než deset registrovaných podezřelých na každých 100 osob registrovaných v Německu.

Na špici seznamu je Alžírsko. PKS eviduje za uplynulý rok 11 043 podezřelých s tímto občanstvím. Naproti tomu k 31. prosinci 2022 bylo v Centrálním registru cizinců evidováno 24 385 Alžířanů žijících v Německu. Severoafrická země dosahuje čísla 45,3 „podezřelých na 100 občanů“.

Následuje Gruzie (44,7), Tunisko (19,8), Afghánistán (16,2), Albánie (14), Maroko (13,8), Libanon (12), Sýrie (11,8), Egypt (11,5), Nigérie (11,4) a Írán (11).

Podle výpočtu Unie činilo toto číslo v průměru 7,5 podezřelých mezi všemi cizími státními příslušníky (12,3 milionu osob celkem a 923 269 podezřelých v PCS 2023).

Velmi málo ukrajinských podezřelých

Ukrajinci (3,9) jsou hluboko pod průměrem. Z jejich celkového počtu 1 164 200 lidí se „rekrutovalo“ 45 223 podezřelým. Chorvati jsou také sotva postřehnutelní (2,5).

Šéf BKA Münch na prezentaci PKS také upozornil na relativně nízkou trestnost ukrajinských uprchlíků. Je to dáno i tím, že je mezi nimi výrazně „více žen“ a jsou častěji „ubytovány v soukromých domácnostech“, což se výrazně liší od situace, kterou zažívají cizinci v hromadných ubytovnách a s tou souvisejícími konfliktními situacemi.

Ukrajinci například nemohou být viněni z některých trestných činů, jako je „neoprávněný vstup“, které hrají hlavní roli u jiných národností, a dále nemohou být zařazeni do PKS jako podezřelí, protože bezvízový styk byl se zemí sjednán před ruskou válkou na Ukrajině.

Relevantní část trestných činů tvoří „cizinecké trestné činy“, jako je neoprávněný vstup nebo nelegální pobyt, kvůli kterým jsou občané ostatních zmíněných zemí častěji evidováni v PKS. Pokud by například byly Tunisanům odpočítány „trestné činy specifické pro cizince“, nebylo by v PKS uvedeno jako podezřelých 11 043, ale „pouze“ 9 230.

Pro Alexandra Throma (CDU), mluvčího unijní frakce pro vnitřní politiku, jsou anomálie některých národností v PKS „nepřehlédnutelnou výzvou k akci k přísnější kontrole imigrace s ohledem na tyto státy“. Kromě „všeobecného omezení migrace uprchlíků musí být silnější tlak než dosud na snížení imigrace ze zemí s vysokým rizikem kriminality. Označení Maghrebu za bezpečné země původu by bylo prvním krokem k tomu,“ řekl Throm.

Pokud jde o PKS, je důležité poznamenat, že jde pouze o přibližnou aproximaci skutečné kriminality, neboť se jedná jen o nahlášené podezření na spáchání trestných činů, nikoli o odsouzené osoby.  Ohledně správné klasifikace extrémně vysokého podílu cizinců v PKS, je třeba vzít v úvahu také to, že přibližně čtyři miliony osob s dvojím státním občanstvím jsou statisticky počítány jako podezřelí s německým pasem, a tedy jako Němci. Stejně jako všichni naturalizovaní lidé, kteří mají pouze německý pas.

Na otázku, zda je mezi německými občany s migrační biografií vyšší podíl podezřelých než mezi Němci bez migrační biografie, šéf BKA Münch odpověděl: „Nemůžeme to vyčíst z PKS, ale víme to z výsledků výzkumu.“ ukázaly vyšší „kriminogenní faktory, jako je vzdělání, školní kvalifikace, přístup k výkonové společnosti a zkušenost s násilím mezi mnoha skupinami migrantů“. To znamená, že „budete mít vyšší výskyt kriminality v průběhu několika generací, pokud tento dokonce neporoste“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.