Nevyžádaná kontrola tepelných ztrát z budov vyvolává u Němců strach z nástupu klimatické policie

Dodavatelé energií v současné době pořizují tepelné snímky soukromých fasád budov, přičemž snímky by měly být veřejně dostupné. Takto chtějí určit tepelnou bilanci budov. O vypovídající schopnosti takového měření ale pochybují nejenom sdružení vlastníků, ale i obhájci spotřebitelů energií. Majitelé se navíc mohou bránit.

Od konce listopadu jezdí Kolínem nad Rýnem speciální vozidlo. Vysláno bylo místním dodavatelem energií firmou Rheinenergie. Auto je vybaveno kamerami a ty pořizují termografické snímky fasád domů. Místa, kde teplo uniká jsou na snímcích znázorněna červeně.

„Cílem je určit energetický stav fasád a možný potenciál úspory energie,“ říká Rheinenergie. Na jedné straně budou sesbíraná data použita k vytvoření „tepelné mapy“, která je určena ke zveřejnění. Na druhou stranu poznatky o tepelných ztrátách v jednotlivých objektech jsou majitelům prodávány jako poradenská služba.

Obrovské množství energetických dat získaných skenováním soukromých nemovitostí, a přitom veřejně dostupných? Advokáti spotřebitelů a sdružení vlastníků nemovitostí takové nevyžádané komplexní získávání dat odmítají. „Podle našeho názoru je vytváření a publikování takových tepelných map nepřípustné,“ říká Kai Warnecke, prezident Haus & Grund. Mapy mohou být totiž zneužitelné k pranýřování příslušných vlastníků bez toho, aby byly známy bližší souvislosti.

Bez znalosti souvislostí na místě je však vypovídací schopnost vizuálního zaznamenávání tepelných ztrát omezená a velmi pravděpodobně může i vést k chybným závěrům. „Co když je například dům dočasně neobydlený nebo dochází k tepelným ztrátám, ale toto teplo se vyrábí z obnovitelných energií?“ ptá se. Někteří kritici dokonce varují před jakousi „klimatickou policií“.

Proces vyvinula a zdokonalila společnost MVV z Mannheimu, která outsourcovala činnosti své nové dceřiné společnosti Climap. Pro Mannheim již existuje obsáhlá tepelná mapa, zveřejněná na webu Climap. Mluvčí MVV obavy odmítá. „Otázky související s ochranou dat byly položeny a právně prozkoumány v rané fázi projektu. Procesy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s předpisy na ochranu dat,“ ujišťuje.

Majitelé mohou vznést námitky

To znamená, že v rámci termografických záznamů nejsou zaznamenávány žádné osobní údaje. Na termosnímcích nejsou vidět obličeje ani SPZ. Rheinenergie se také snaží uklidnit kritiky. Zveřejňování fotografií jednotlivých staveb se neplánuje. Společnost zdůrazňuje, že majitelé, kteří chtějí vznést námitku proti zobrazení své nemovitosti nebo použití dat pro tepelnou mapu, mohou poskytovateli poslat e-mail.

Ale není to tak jednoduché. Právní experti objevují paralely s předchozími případy. „Na první pohled by měl být proces posouzen z hlediska zákona o ochraně dat podobně jako záznamy pro mapy na Google Street View,“ říká Christine Steffen ze spotřebitelského centra Severního Porýní-Vestfálska v Düsseldorfu. Optický záznam fasád domů americké společnosti vyvolal zhruba před 15 lety vlnu rozhořčení a četné námitky. Google pak projekt v Německu na více než deset let zastavil a teprve před pár měsíci zahájil druhý pokus.

Zatím je odpor pravděpodobně výrazně nižší. Na jedné straně mnoho dříve rozhořčených majitelů domů nyní tuto službu rádo využívá, například k nahlédnutí do prázdninového domu. Na druhou stranu Google přijímá opatření k budování důvěry. Americká společnost nyní zveřejňuje, kdy a kde jsou kamerová auta v pohybu.

Rheinenergie se nedokázala přimět k tomu, aby byla tak průhledná. Pro pořizování termosnímků jsou nezbytné určité konstelace počasí. Počasí ale nelze naplánovat, takže nemohl být stanoven žádný konkrétní čas vyslání aut s termokamerami. Ale i když přijde čas na výjezd vozidel, firma nebude poskytovat žádné informace předem. Kolínská komunální společnost prozradila pouze to, že kampaň začala v Neubrücku – jedné z méně privilegovaných čtvrtí rýnské metropole.

Domy pocházejí z 60. a 70. let, tedy z doby, kdy hospodárné využívání energie nebo boj proti klimatickým změnám ještě nebyly důležité. Rheinenergie chce podpořit obyvatele Neubrücku „různými kampaněmi na zateplení jejich domů, modernizaci oken nebo instalaci fotovoltaiky na střechy,“ říká obchodní ředitel Stephan Segbers. „Pro efektivní zahájení energetické renovace je klíčové rychle a snadno zaznamenat stav budov,“ vysvětlil sběr dat.

Haus & Grund toto ale nepřesvědčuje. Společenství vlastníků obecně odmítá zveřejňování dat ve formě „tepelných map“, i když se tak děje anonymně. „Namísto zpřístupnění tepelných map všem je v nejlepším případě představitelné ukázat příslušnému vlastníkovi na požádání pouze jejich úzký výběr,“ říká Warnecke. Spolek doporučuje všem vlastníkům nemovitostí nejprve využít stávající možnosti námitek.

Mapový obraz je velmi nepřesný

Dosud zveřejněné mapy například pro Mannheim však ukazují pouze souhrnná data několika budov. To vytváří hrubý obraz ulice, ale ne „v detailu budovy“. Obecně je podle německých úředníků pro ochranu osobních údajů zpracování údajů z komplexních nahrávek přípustné, pokud jsou osoby a SPZ rozostřeny k nepoznání a dále musí být možné podání stížnosti. Metoda Climap splňuje oba požadavky.

Kolínský právník Christian Solmecke přesto radí dotčeným majitelům nemovitostí, aby se na svá data podívali detailněji. Měli by si vyžádat údaje podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů prostřednictvím svého práva na přístup a zkontrolovat, zda nahrávky neobsahují citlivé informace. Pokud nebude vše správně pixelováno, budou mít nárok na kompenzaci.

Technicky je při hledání tepelných ztrát možná vysoká úroveň detailů. Hvízdá vítr děravými roletami? Jsou okna špatně izolována? To vše nelze zachytit autem ze silnice, a proto Climap říká, že používá „vysoce přesné termografické kamery na různých nosných systémech“: ze vzduchu letadlem nebo vzducholodí a ze země s vozidly. Výsledné termosnímky pak umožňují všestranné posouzení.

Od jara by měli mít občané možnost zakoupit si přesné údaje určené pro tu danou budovu. Zpracování přebírá speciálně vyvinutá umělá inteligence. V Mannheimu, kde tento proces vznikl, mohou majitelé získat hodnocení „pohodlně přes internet za cenu pouhých 59,50 eur,“ uvádí MVV. Byly by zdůrazněny energeticky slabé stránky budov a navržena opatření k jejich nápravě. Pro energetické poradce taková služba většinou stojí mnohonásobně více.

Podniky, zajišťující dodávky tepla, a které se tohoto procesu účastní, zjevně doufají, že zlepší loajalitu svých zákazníků a svou pověst jako ochránci klimatu. Autosběrače tepelných dat byly zatím kromě Mannheimu nasazeny pouze v desítce dalších obcí, včetně malých a středně velkých měst, jako je Brühl, Schwetzingen a Plankstadt. S Kolínem nad Rýnem jako první milionovou metropolí by mohl model Mannheim dosáhnout průlomu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.