Nová vládní koalice chce umožnit migrantům získání německého občanství již po 3 letech pobytu v zemi. Někdy i bez znalosti němčiny.

SPD, Zelení a FDP plánují dalekosáhlé kroky z hlediska naturalizačního zákona (zákon o státním občanství). Doklad o znalosti německého jazyka by již neměl být ve výjimečných případech nutností. Kromě toho budou zrušeny „zákazy práce pro ty, kteří již žijí v Německu“.

Německo je dlouhodobě nejoblíbenější destinací imigrantů v Evropě. SPD, Zelení a FDP chtějí opět zvýšit atraktivitu Spolkové republiky pro migranty, jak vyplývá ze společné koaliční smlouvy.

Tři koaliční strany navrhují: „Vytvoříme moderní zákon o státní příslušnosti. K tomu umožníme vícenásobné občanství a zjednodušíme proces nabývání německého občanství. Naturalizace by měla být zpravidla možná po pěti letech, při zvlášť znatelných integračních úspěších již po třech letech.“

S velkou reformou zákona o občanství v roce 2000 byla za tehdejší červeno-zelené vlády zkrácena minimální délka pobytu pro naturalizaci z 15 let na osm let. I dnes lze lhůtu pro právní nárok na udělení státního občanství zkrátit na sedm let po úspěšném integračním kurzu, nebo na šest, pokud jste zvlášť angažovaní.

Nová koalice chce nyní ještě proces zrychlit: Naturalizovaní by si pak měli většinou ponechat svůj starý pas (nebo staré pasy).

Nové koaliční strany chtějí také rozšířit naturalizaci u dětí narozených v Německu. Již v minulosti tyto strany zajistily, aby německý pas dostaly i děti cizinců, pokud jeden z rodičů žije v zemi legálně osm let. Podle jejich koaliční smlouvy nyní dostanou narozené děti německé pasy, pokud „jeden rodič zde žije legálně pět let“.

Budoucí koalice chce umožnit i další výjimky z povinného jazykového testu. Dnes zpravidla každý, kdo chce pas, musí umět německy. To může být podle uvážení imigračních úřadů například v případě nemocných lidí nebo lidí s poruchami učení zrušeno.

Koaliční strany plánují další rozšíření integrace osob, které ilegálně překročily hranice, a kterým nebyl udělen azyl. „Rušíme zákazy práce pro ty, kteří již v Německu žijí,“ píše se v koaliční smlouvě.

Téměř všichni azyloví imigranti dnes mohou pracovat, výjimky platí pro žadatele ze zemí s nízkou šancí na uznání během azylového řízení a pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří jsou povinni zemi opustit. Pro posledně jmenovanou skupinu již několikrát byla rozšířena možnost školení nebo práce. Nová koalice nyní chce pracovní povolení pro všechny.

Budoucí vláda také plánuje další integrační opatření pro tolerované osoby – tedy osoby, které musí povinně opustit zemi, ale tuto svou povinnost neplní a současně nepracují. Ve své koaliční smlouvě tuto úpravu nazývají koaliční strany jako „Šance na pobyt“.

To znamená, že „lidé, kteří k 1. lednu 2022 žijí pět let v Německu, nespáchali trestný čin a dodržují základní demokratický řád“, by měli mít možnost získat „povolení k pobytu na jeden rok ve zkušební době. Během jednoho roku potom mohou splnit dalších požadavky na právo pobytu, zejména zajištění živobytí a prokázání totožnosti“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.