Vraždy ve jménu Alláha…co na to muslimové?

13 dní po brutální vraždě francouzského učitele Samuela Patyho došlo v jihofrancouzském městě Nice k dalšímu brutálnímu útoku u baziliky v Notre-Dame. Jedné ženě přitom útočník téměř odřezal hlavu od trupu.  

Ve velmi emotivním rozhovoru pro německé noviny „die Welt“ hovořil poté starosta Nice mj. o islamo-fašismu a nutnosti, aby každý Francouz se stal obezřetným a okamžitě reagoval a hlásil podezřelé okolnosti. Podle něj prý ve Francii došlo k mnohaletému selhání v oblasti integrace muslimských přistěhovalců.

Zajímavý je v této souvislosti přístup islámského světa a některých věřících muslimů v západoevropských zemích jednak k problematice urážek proroka Mohameda a jednak k faktu, že uražení radikální muslimové podřezávají nevinné oběti např. ve Francii nebo v Rakousku.

Vhled do myšlení věřících muslimů může poskytnout například přepis páteční modlitby z 30.10. 2020 v mešitě v Kolíně nad Rýnem. Ta je totiž zveřejněna v němčině a tímto máme i my – Středoevropané – možnost nahlédnout do oficiálního myšlenkového světa a reflexe ohavných zločinů ze strany muslimských věřících. Oficiálního proto, že modlitba byla zveřejněna. Kdo ví, co se káže v mešitách, kde žádná povinnost zveřejnění modlitby v nějaké evropské řeči není.

Ačkoliv páteční modlitba vyznívá velmi smířlivě, povšimněme si, jak se imám staví k problematice svobody projevu, tedy i svobody zveřejňovat karikatury Proroka. A také toho, že ani jedním slovem nezmínil, či neprojevil lítost nad ohavnými vraždami nevinných lidí.

Převod modlitby do českého jazyka je uveřejněn níže.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příklad milosrdenství Proroka

(30/30/2020)

 Drazí věřící!

Každý okamžik v životě Proroka milosrdenství obsahuje příkladné krásy pro náš individuální a společenský život. Ti, kdo se soustředí na jeho rodinný život, v nich uvidí obětavého manžela, milujícího otce a starostlivého dědečka. Každá matka a otec, kteří si ho přenesou do svého domova, zažijí ráj na zemi. Každý, kdo se podívá na jeho obchodní život, tam uvidí upřímnost a důstojnost. Každý podnikatel, který to převede do svého obchodního života, bude mít požehnané a legitimní zisky. Ti, kteří jsou zvědaví na jeho společenský život, uvidí, že – k mladým i starým –  ke všem byl zdvořilý, laskavý a něžný. Ti, kdo přenesou jeho život do svého vlastního, budou pomáhat věci podpory Proroka v milosrdenství, šířením míru, prosperity, blaha a naděje ve světě.

Každý, kdo zkoumá jeho život, nebude v žádném případě schopen najít výrazy obsahující nenávist, zášť, pomluvu a lži. Stejně tak nelze v jeho osobním životě prokázat žádnou urážku, pomluvu, nátlak nebo útisk … konec konců, vyživoval se ušlechtilým Koránem, který si nade vše váží lidské cti a důstojnosti; Protože Korán odmítá veškerý útisk a všechny formy nátlaku, které od základu ignorují svobodnou vůli každého jednotlivce.

Moji sourozenci!

Lidé dostali svobodu víry a projevu. Pokud si člověk přeje, věří, pokud si přeje, popírá. Nakonec vznešený Alláh ve verši říká: „A kdyby chtěl tvůj Pán, pak by uvěřil každý na zemi jako celek. Snažíte se přimět lidi, aby věřili? “ Tím Alláh zaručuje, že nikdo nesmí být nucen k otázkám víry. Spíše zaručuje svobodu každého člověka.

Naše vznešené náboženství nikdy neodporovalo kritickým názorům; různé úvahy a myšlenky nebyly v žádném případě blokovány. Islám, skutečně celé lidstvo, je proti zesměšňování a výsměchu lidem a vznešeným hodnotám pod rouškou „svobody projevu“, což vede k nedobré situaci ve společnosti. Zejména kruhy s již dobře známými úmysly a účely znovu zahájily své útoky na Alláhova posla. Jejich všechnu míru překračující komentáře přemáhají nejen muslimy, ale všechny vyrovnané a svědomité lidi.

Moji sourozenci!

Útoky na osobu Proroka a na misi, kterou zastupuje, začaly již za jeho života. Stejně jako v dnešní době existují útoky, jejichž cílem je diskreditace mezi lidmi a sabotáž jeho mise, došlo i k útokům tehdy. I když se použité prostředky liší, mají stejný účel.

Byli lidé, kteří posypali trny cesty, po kterých kráčel Prorok milosrdenství. Byli také lidé, kteří vyprazdňovali vnitřnosti velbloudů na jeho hlavu, když se modlil … lidé ho uráželi svými slovy, ale také svými pery … Když se Prorok milosrdenství musel vrátit poté, co byl zraněn obyvateli Taifu, kteří popírali poselství, jím doručené, on na jedné straně očistil krev na jeho tváři a na druhé straně se modlil takto: „Ó Alláhu! Odpusť mému kmenu! Nakonec to nevědí. “

Drazí věřící!

V této době, kdy je svět – náš společný životní prostor – veden do globálního víru nepohodlí, v žádném případě nepřijímáme tento jazyk a symboliku, která upřednostňuje výsměch místo úcty a oddělení a vyloučení místo empatie. Náš preferovaný jazyk jako muslimů je dobře známý. Náš jazyk bude diktovat, co je dobré, a naše cesta bude cestou dobrého. To je také přikázání vznešeného Koránu: „A ne všichni dobří a zlí jsou si podobní. Odpuzujte zlo tím lepším a ten, mezi kterým bylo nepřátelství, a vy vám budete jako blízký přítel. “

Jsme přesvědčeni, že tato výzva k dobru bude jednoho dne slyšet po celém světě. Jako muslimové nebudeme ukazovat žádné reakce, s nimiž Alláh nesouhlasí. Kvůli hodnotám, které představuje náš Prorok – jako největší vyslanec míru pro svět – se my jako muslimská komunita (ummah) v žádném případě nevzdáme našeho obezřetného a zásadového přístupu – i když z těchto pomluv naše srdce krvácí.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Kategorie