V Německu zůstává ve skladech přes milion nevyužitých dávek vakcín AstraZeneca

Po několik týdnů v Německu chyběly vakcíny, nyní se ale naopak skladuje stovky tisíc nevyužitých dávek vakcíny AstraZeneca ve skladech v chladicích zařízeních. Některé spolkové země však i přes tuto skutečnost dokáží vakcíny efektivně využívat

Podle Institutu Roberta Kocha bylo k 24.2. 2021 aplikováno již kolem 238 500 dávek vakcíny AstraZeneca. Podle spolkového ministerstva zdravotnictví však již bylo do 16 spolkových zemí dodáno více než 1,4 milionu dávek vakcíny. Proč tedy proces očkování s vakcínou AstraZeneca probíhá v Německu doposud tak pomalu?

Jedno vysvětlení je: Přibližně polovina dodaných dávek vakcíny byla dodána až v druhé polovině února 2021. Bližší pohled však ukazuje, že některé spolkové země ještě neočkovaly ani první dodávkou vakcíny od AstraZeneca. V Bádensku-Württembersku, Hesensku a Sasku byla injekčně podána necelá čtvrtina, v Durynsku asi třetina.

Míra očkování účinné látky AstraZeneca se obecně v jednotlivých spolkových zemích výrazně liší. Hamburk již použil 33,9 procenta dodaných dávek, v Porýní-Falcku je to dokonce 38,1 procenta. V tomto žebříčku jsou daleko za sebou Durynsko s 8,2 procenta, Bádensko-Württembersko s 6,2 procenta, Hesensko s 6,1 procenta a Sasko s 5,1 procenta.

Stojí snad za zpožděním německá skepse vůči vakcíně od AstraZeneca? V porovnání s účinnými látkami od společností Biontech / Pfizer a Moderna je vakcína od společnosti AstraZeneca účinná asi ze 70 procent. Navíc je v Německu vakcína schválena pouze pro osoby ve věku od 18 do 64 let. Stálá očkovací komise (Stiko), která o užití vakcíny od AstraZeneca rozhodovala, prý neměla dostatečné údaje o účinnosti očkování u starších lidí, a proto rozhodla tak, jak rozhodla.

Začaly se také objevovat zprávy o závažných nežádoucích účincích vakcíny od AstraZeneca. V Braunschweigu a Emdenu po očkování vakcínou od AstraZeneca nepřišel do práce neobvykle vysoký počet zaměstnanců kliniky; proto zde očkování bylo dočasně pozastaveno. Odborníci však zdůrazňují, že takové reakce na vakcíny lze očekávat.

Mnoho občanů je však zjevně znejistěno a ochota očkovat se vakcínou od AstraZeneca může být nižší. V Porýní-Falcku je podíl zrušených termínů v očkovacích střediscích pro očkování s vakcínou od AstraZeneca o deset procent vyšší než v případě vakcíny od firmy Biontech, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví pro noviny WELT. Důvody zrušení však obvykle nejsou známy. V Severním Porýní-Vestfálsku však nebyly potvrzeny náznaky, že ochota očkovat s ohledem na AstraZeneca byla opatrná, uvedla minulý týden mluvčí ministerstva zdravotnictví NRW.

Pro AstraZeneca se jeví další překážka: Ve většině spolkových zemí jsou zatím očkováni jen lidé z první prioritní skupiny. Ta zahrnuje lidi starší 80 let, zaměstnance v domovech důchodců a pečovatelských ústavech nebo zaměstnance na jednotkách intenzivní péče. Ti jsou způsobilí k očkování vakcínou AstraZeneca, jen pokud jsou mladší 65 let. To zjevně způsobuje zpoždění v některých spolkových zemích. Je nutno ale podotknout, že aktuálně se Stálá očkovací komise dostává nejenom pod silný odborný, ale i politický tlak, neboť se ukazuje, že rozhodnutí Stiko o omezení užití vakcíny pro osoby do 65 let nebylo diplomaticky řečeno rozhodně správné.

Ministerstvo zdravotnictví v Durynsku informovalo „Süddeutsche Zeitung“: „Předpokládáme, že cílová skupina do 65 let prioritní skupiny 1 v Durynsku je do značné míry vyčerpána.“ Pracovníci nemocnic byli již na začátku očkovací kampaně očkováno vakcínou od firmy Biontech, v pečovatelských zařízeních se z organizačních důvodů používá pouze tato vakcína.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Kategorie